Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisia tietoja käytetään sivuston käyttökokemuksen tukemisessa tällä sivustolla, kuten on esitetty.

Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018. ja koskee myös H-sanan verkkosivuja.

Käsittelemme hallinnoimiamme henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa emmekä luovuta rekistereissämme olevia tietoja ulkopuolisille.

Sinulla on oikeus pyytää rekisteriin merkittyjen tietojen tarkistamista, korjaamista tai poistamista.